Bạn đang xem: Trang chủ » Gian hàng » Hỗ trợ bán hàng: , Zalo, Viber: 0944.598.169
38 sản phẩm
Thiet ke va thi cong dieu hoa cong nghiep Daikin Packaged
Giá:55.000.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS12H , cs1140000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS900, cs 855000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS800, cs 682000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS730, cs 650000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS660, cs 591000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS600, cs 537000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS530, cs 431000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS470 , cs 400000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS400 , cs 323000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS330 , cs 278000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane WCVS270, cs 214000 btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TTV600/RAUP600, cs 600000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TTV500/RAUP500, cs 500000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TTV400/RAUP400, cs 400000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TTV300/RAUP300, cs 300000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TTV250/RAUP250, cs 250000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TWE240CD/TTA240RD, cs 240000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TWE200CD/TTA200RD, cs 200000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TWE180CD/TTA180RD, cs 180000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa dat san noi ong gio Trane TWE160CD/TTA150RD, cs 160000 Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa cong nghiep loai dat san noi ong gio Trane TWE120CD/TTA120RD, cs 120000Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa treo tran noi ong gio Trane TTH100BD/TTA100RD, cs 100000Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa treo tran noi ong gio Trane TTH075BD/TTA075RD, cs 75000Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa treo tran noi ong gio Trane TTH060BD/TTK060KD, cs 60000Btu/h
Giá:0 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
Bang gia dieu hoa cong nghiep Daikin Packaged am tran noi ong gio
Giá:44.500.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
Bang gia dieu hoa cong nghiep Daikin Packaged dat san thoi truc tiep
Giá:54.000.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
Bang gia dieu hoa cong nghiep Daikin Packaged dat san noi ong gio
Giá:80.800.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
FVPGR13NY1/RUR13NY1 Packaged Daikin dat san, noi ong gio, gas R410a, 120000Btu/h
Giá:118.000.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
FVPGR10NY1/RUR10NY1 Packaged Daikin dat san, noi ong gio, gas R410a, 100000Btu/h
Giá:88.800.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
FVGR08NV1/RUR08NY1 Packaged Daikin dat san, thoi truc tiep, gas R410a, 80000Btu/h
Giá:83.600.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
FVGR06NV1/RUR06NY1 Packaged Daikin dat san, thoi truc tiep, gas R410a, 60000Btu/h
Giá:71.200.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
FVGR05NV1/RUR05NY1 Packaged Daikin dat san, thoi truc tiep, gas R410A, 50000Btu/h
Giá:62.500.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
Daikin Packaged dat san noi ong gio FVPG10BY1 /RU10NY1 cs 100,000Btu/h
Giá:80.800.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
Daikin Packaged am tran noi ong gio FDR05NY1/ RUR05NY1+ BRC1NU64 50,000Btu/h
Giá:44.500.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa tu dung dat san thoi truc tiep 50,000Btu/h Daikin FVG05BV1/RU05NY1
Giá:53.900.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa khong khi tu dung dat san, thoi truc tiep Pakaged Daikin, Direct Air Blow, Floor Standing Type
Giá:53.900.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)
dieu hoa tu cong suat lon Daikin Packaged  FVGR10NV1/RUR10NY1, cs 10 HP,  1 chieu lanh, Gas R410A
Giá:84.000.000 VNĐ
(Liên hệ để có giá tốt)